Trang chủ Quốc tế Bế mạc Hội nghị PG toàn cầu, thành lập liên minh PG...

Bế mạc Hội nghị PG toàn cầu, thành lập liên minh PG quốc tế

11
0

Nghị quyết của Hội nghị Phật giáo toàn cầu 2011 cho biết một tổ chức Phật giáo quốc tế mới với tên gọi Liên minh Phật giáo Quốc tế (IBC) sẽ đóng vai trò là nền tảng chung cho cộng đồng Phật giáo toàn cầu, nhưng vẫn tôn trọng các truyền thống Phật giáo khác nhau.

Liên minh đặt trụ sở chính tại thủ đô Ấn Độ.

Nghị quyết cho biết "tổ chức sẽ hoạt động theo phương châm trí tuệ tập thể, tiếng nói thống nhất và trách nhiệm toàn cầu".

Liên minh sẽ "không ảnh hưởng đến công việc của các tổ chức Phật giáo hiện tại".

Ủy ban đại diện thường trực gồm 40 thành viên sẽ được thành lập để chuẩn bị dự thảo hiến chương của IBC và triệu tập đại hội đầu tiên để thông qua, nghị quyết nói.

Trách nhiệm của IBC sẽ bao gồm "bảo vệ, bảo tồn và thúc đẩy các di sản Phật giáo toàn cầu – đặc biệt ở Ấn Độ và Nepal".

IBC sẽ cung cấp nguồn tài nguyên tri thức Phật giáo chung cho mục đích "tham khảo, nghiên cứu, giáo dục và làm sáng tỏ" – và sẽ đặt ưu tiên phát triển và huấn luyện cộng đồng Phật tử ở Ấn Độ.

Nghị quyết nói: "Liên minh sẽ là một đại diện cho tiếng nói Phật giáo thống nhất, tạo ra một diễn đàn đối thoại, hiểu biết và hợp tác giữa các truyền thống và hệ phái Phật giáo khác nhau."

Liên minh cũng đóng góp vào việc xây dựng hòa bình và giải quyết xung đột.

Nghị quyết đã được trình bày tại lễ bế mạc với sự hiện diện của hơn 900 đại biểu từ 46 quốc gia tại thủ đô Ấn Độ.

Hội nghị kéo dài từ 27-30/11/2011 này được tổ chức bởi Hội truyền giáo A Dục (Asoka Mission.)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here