Trang chủ Diễn đàn Chấn hưng Phật giáo 10 kiến nghị với Ban HDPT TW để phát triển các CLB...

10 kiến nghị với Ban HDPT TW để phát triển các CLB thanh thiếu nhi Phật tử

15
0

Điều đáng mừng là sau Đại hội VII GHPGVN, một phân ban mới đã ra đời và ngang hàng với Phân ban GĐPT và Phân ban Cư sĩ Phật tử, đó là Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử. Đây là điều kiện tốt để thúc đẩy và tạo  bước ngoặt cho sự phát triển các câu lạc bộ.

Chúng tôi xin có mười đề xuất với Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương để triển khai các công việc, Phật sự liên quan đến các câu lạc bộ như sau:

1. Soạn thảo và đề nghị Ban Thường trực HĐTS ra một thông bạch về việc thành lập, duy trì và phát triển các câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử, coi đây là chỉ đạo và đường hướng chính thức, là văn bản có tính chất Pháp lý của Trung ương Giáo hội đối với các cấp Giáo hội, các tự viện, Tăng Ni, Phật tử. Văn bản này cũng là một “bảo bối” hay bằng chứng khi chính quyền địa phương chưa hiểu rõ hay gây khó dễ cho các hoạt động của câu lạc bộ. Thông bạch này cần thể hiện các nội dung:

– Sự cần thiết khách quan và lợi ích của việc thành lập, duy trì và phát triển các câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử đối với đạo Pháp, dân tộc và sự phát triển của Giáo hội;

– Mục đích của việc thành lập các câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử;

– Tóm tắt mô hình tổ chức, hoạt động của các câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử;

– Sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp Giáo hội đối với các câu lạc bộ;

– Đề nghị các cơ quan, chính quyền đoàn thể hỗ trợ, tạo điều kiện hoạt động.

2. Kiện toàn Nội quy, nhân sự Phân ban Hướng dẫn Thanh Thiếu nhi  Phật tử, thành lập các nhóm giúp việc để thực hiện các đầu công việc cụ thể, tạo nền móng cho sự hoạt động của Phân ban. Đặc biệt cần quy định rõ Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử GHPGVN cấp tỉnh là đơn vị ra quyết định công nhận hoặc chấm dứt hoạt động của các CLB thanh thiếu niên Phật tử trên địa bàn, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của các CLB.

3. Đưa ra chỉ tiêu bắt buộc thành lập các câu lạc bộ tại khu vực phía bắc, ví dụ trong vòng 3 tháng, tại chùa Trụ sở GHPGVN tỉnh phải có CLB thanh thiếu nhi Phật tử, trong vòng 12 tháng tại chùa Trụ sở GHPGVN quận huyện phải có CLB thanh thiếu nhi Phật tử. Xem đây những câu lạc bộ điển hình, câu lạc bộ mẫu tại địa phương để khuyến khích các chùa khác thành lập. Hết nhiệm kỳ VII của Giáo hội, cần đưa tiêu chí thành lập, hướng dẫn các CLB thanh thiếu nhi Phật tử vào đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban và xem xét suy cử, bổ nhiệm.

4. Soạn thảo một Điều lệ mẫu của câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử, đi kèm là các mô hình tổ chức, các cấp bậc, văn bản, biểu mẫu như Đơn xin thành lập CLB, Đơn xin gia nhập, Đơn xin chấm dứt tư cách thành viên, mẫu thẻ thành viên… Điều lệ mẫu này sẽ được phổ biến đến các tự viện, các ban hướng dẫn Phật tử các cấp để hỗ trợ việc thành lập và hoạt động các câu lạc bộ.

5. Xây dựng đa dạng các khung nội dung sinh hoạt, các buổi sinh hoạt mẫu cho các nhóm đối tượng khác nhau như nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, kèm theo đó là các công cụ, tài liệu hỗ trợ…

6. Phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa xây dựng các tài liệu hướng dẫn tu học Phật pháp phù hợp với các đối tượng, hệ thống các bài hát cho các nhóm đối tượng trong các buổi sinh hoạt thường lệ, các dịp lễ lớn, hệ thống thư viện các trò chơi, thi đố Phật pháp…

7. Phối hợp với Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ để Phật giáo hóa và phổ biến các nghi lễ có liên quan đến đời sống của Thanh Thiếu nhi Phật tử như cưới, lễ trưởng thành, tư vấn và cầu nguyện mùa thi… Đồng thời, tổ chức các sự kiện có sự tham gia của đông thanh thiếu niên Phật tử như lễ cưới tập thể tại chùa, các khóa tu gieo duyên…

8. Định kỳ tổ chức các hoạt động có tính chất thi đua, tuyên dương, khen thưởng, kết nối, giao lưu giữa các câu lạc bộ toàn miền hoặc toàn quốc, ví dụ:

– Khen thưởng, tuyên dương hàng năm các ban chủ nhiệm, các thành viên xuất sắc, tinh tiến cấp tỉnh, cấp trung ương

– Mở các cuộc thi định kỳ như vẽ tranh, kể chuyện Phật pháp, sáng tác văn thơ, văn nghệ, thi đố Phật pháp, làm báo tường…

– Mở các trại họp bạn cấp tỉnh, cấp khu vực vào dịp hè

– Tổ chức kết nghĩa, liên kết các câu lạc bộ cùng tỉnh, khác tỉnh

– Tổ chức các chuyến hành hương về các chốn Tổ

9. Có các cuộc họp giao ban định kỳ, tọa đàm chuyên đề để tổng kết và triển khai công việc, rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức các câu lạc bộ, của Phân ban Thanh thiếu nhi…

10. Phối hợp các Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, các cơ quan, đoàn thể để thanh thiếu nhi Phật tử có thể tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng như mùa hè tình nguyện, hiến máu nhân đạo, giờ trái đất…, qua đó nâng cao hình ảnh của thanh thiếu nhi Phật tử trong xã hội.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here